Барлык яңалыклар
Иман нуры
6 декабрь 2019, 12:45

Шайтаннарның хөсетлегенән саклану өчен дога

Көнләшү чире көчәеп китсә, шушы доганы укып, Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорыйлар.

«Әгузү бикәлимә́тил-лә́һит-тә́ммә́ти әлләти́ лә́ йүдҗә́үизүһүннә бәррун үә лә́ фә́җирун мин шәрри мә́ халәка үә бараъә үә зәраъә, үә мин шәрри мә́ йәнзилү минәс-сәмә́ьи үә мин шәрри мә́ йәгъруджү фи́һә́, үә мин шәрри мә́ зәраъа филь-ардыи үә мин шәрри мә́ йәхруджү минһә, үә мин шәрри фитәнил-ләйли үән-нәһа́ри, үә мин шәрри күлли та́риҡин иллә́ та́риҡан ятруҡу бихайрин, йә́ Рахмә́н!».
Мәгънәсе: «Ул бар кылган, булдырган һәм юктан бар иткән нәрсәләрнең явызлыгыннан, күктән төшкән һәм аңа күтәрелгән нәрсәләрнең явызлыгыннан, Ул җирдә бар кылган һәм аның эченнән чыга торган нәрсәләрнең явызлыгыннан, төн һәм көн фетнәләренең явызлыгыннан, төнлә килгән, үзе белән, и Мәрхәмәтле, яхшылык алып килгәненнән тыш, һәрнәрсәнең явызлыгыннан Аллаһның салих та, бозык кеше дә каршы тора алмаган камил сүзләренә сыенам (Әхмәтнең хәдисләр җыентыгыннан).
Читайте нас в